Clinica Viadent

Termeni și condiții

Această pagină stabileşte termenii şi condiţiile de vizitare şi folosire ale site-ului clinicaviadent.ro. Termenii includ orice persoană ce vizitează sau accesează site-ul Clinica Viadent sau utilizează serviciile promovate pe site.

Termeni generali

Menţionăm că termenii şi condiţiile se pot modifica oricând, prin actualizarea paginii. Conţinutul de orice fel al site-ului nu include o garanţie totală sau o obligaţie din partea administratorului. Însă, administratorul va supraveghea şi actualiza informaţiile şi conţinutul site-ului şi va elimina, cât de repede este posibil, eventuale erori.

Acceptul şi confirmarea utilizatorului că termenii vor fi respectaţi în întregime şi necondiţionat, împreună cu orice prevedere a lor, se face odată ce continuă să utilizeze site-ul. Dacă termenii nu sunt acceptaţi, utilizatorul este rugat să înceteze să acceseze site-ul sau serviciile corespondente acelor termeni.

Drepturi asupra site-ului şi conţinutului său

Conţinutul site-ului le aparţine administratorului site-ului şi partenerilor săi şi e supus drepturilor de autor, proprietate intelectuală şi cele conexe acestora. Serviciul promovat pe site este proprietatea administratorului. Excepţie la această prevedere fac materialele de pe site unde este indicat un al titular sau deţinător de drepturi sau o altă sursă de informaţie. Aici se încadrează şi comentariile sau părerile exprimate de utilizatori site-ului, chiar dacă acestea sunt preluate de administrator pentru a fi republicate pe site. În cazul în care utilizatorul nu respectă prevederile termenilor şi condiţiilor, pot fi traşi la răspundere în legătură cu conţinutul site-ului.

Preluările de material sau informaţie de la un alt producător, prestator de servicii sau generator de conţinut ce apar pe site, în orice formă a lor, respectă prevederile legale.

Preluările de conţinut de orice fel de pe site se vor face exclusiv în scop pur necormercial, fără intenţia directă sau indirectă de a se obţine câştiguri de orice fel de pe urma conţinutului sau a site-ului. Preluarea de conţinut se face cu acordul scris, ferm şi prealabil al administratorului. În cazul în care acordul nu este solicitat sau preluarea totală sau parţială a conţinutului nu are scop personal, se aplică sancţiunile legislaţiei în vigoare.

Prin acceptul menţionat mai sus, utilizatorii confirmă că informaţiile şi materialele de orice fel ce apar pe site au rol informativ şi orientativ.

Responsabilităţile utilizatorului

Utilizatorului îi este interzis să copieze sau să reproducă, să publice, să transmită chiar şi înspre vânzare, să distibuie total sau parţial conţinutul acestui site, indiferent de forma sa.

De asemenea, utilizatorul are obligaţia să nu prejudicieze drepturile de autor ale site-ului sau ale unor terţe persoane, atunci când preia sau comunică cu administratorul site-ului sau echipa sa.

În aceeaşi categorie se încadrează şi materialele trimise către site. Administratorul are dreptul să nu publice o informaţie, o opinie sau un comentariu al utilizatorului, dacă acesta orice fel de exprimări licenţioase ori ce le pot crea disconfort altor utilizatori. Aceste materiale, opinii sau informaţii sunt strict interzise, iar responsabilitatea asupra conţinutului lor este a utilizatorilor.

Totodată, utilizatorul înţelege şi acceptă că site-ul sau o parte din conţinutul său poate avea legătură cu alte site-uri unde poate fi redirecţionat. Conţinutul acestor site-uri poate fi de produse, prestatori de servicii, exemple din cazuistică sau alte site-uri informative.

În plus, comunicarea cu administratorul site-ului sau cu partenerii săi, prin intermediul site-ului, este informală şi are rol pur informativ, şi nu medical.

Protecţia datelor personale ale utilizatorului

Site-ul protejează datele personale ale utilizatorului, potrivit:

  • Legii nr. 677/2001 modificată şi completată, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • Legii nr. 506/2004, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în zona comunicaţiilor electronice.

Astfel, administratorul se asigură că datele personale date de către utilizatori sunt păstrate în condiţii de siguranţă şi doar pentru scopul menţionat pe pagina respectivă. Odată ce îşi completează datele, utilizatorul declară că este de acord ca ele să fie incluse în baza de date a administratorului site-ului. Ele pot fi folosite şi în scopuri de marketing, informativ, în urma unor iniţiative comerciale sau non-comerciale. Utilizatorul poate primi, apoi, mesaje legate de promoţii, concursuri sau alte tipuri de notificări.

Responsabilităţile administratorului site-ului

Administratorul nu este răspunzător pentru orice fel de prejudiciu apărut, în cazul în care conţinutul site-ului sau site-ul în sine sunt utilizate de către o terţă parte. În acelaşi timp, administratorul nu poate fi tras la răspundere, dacă datele trimise nu pot fi utilizate sau sunt eronate. Dacă un terţ site apare în conţinutul site-ului, riscul navigării pe acesta îi aparţine utilizatorului, şi nu administratorului.

Funcţionalitatea site-ului sau a serviciilor ce le susţine pot fi întrerupte, oprite sau îngreunate, din condiţii obiective. Fără a fi responsabil pentru acestea, administratorul se angajează să faciliteze reparaţiile erorilor tehnice în timp util, dacă se dovedeşte că nu îi aparţin în mod voit. Daunele directe sau indirecte provocate de conţinutul site-ului nu sunt responabilitatea administratorului.

Mesajele publicitare sau cele incluse în servicii nu ţin de răspunderile administratorului, ci de autorii acestora. În plus, toate serviciile prezente pe site sunt supuse stării de disponibilitate.

Cazuri de forţă majoră

Administratorul şi partenerii săi nu sunt responsabili pentru cazurile de forţă majoră, care pot fi:

  • Erori de funcţionare ale echipamentului tehnic deţinut de administrator;
  • Conexiuni telefonice sau la internet absente sau nefuncţionale;
  • Viruşi sau alte erori informatice;
  • Acces neautorizat în platformele sau sistemele site-ului;
  • Alte situaţii de forţă majoră cu impact social.

În cazul în care orice fel de acţiune a utilizatorului, menţionată în aceşti termeni şi condiţii, aduce prejudicii site-ului, acesta este obligat să despăgubească integral administratorul site-ului pentru consecinţele juridice ori de alt fel.

Lege şi litigii

Toate prevederile din aceşti termeni şi condiţii şi efectele lor juridice se suspun legislaţiei în vigoare din România şi vor fi tratate ca atare.

Eventualele litigii apărute ca urmare a termenilor şi condiţiilor vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă aceasta eşuează, se va trece la instanţa judecătorească competentă, ce se află pe teritorul municipiului Bucureşti.

Modificări în termeni şi condiţii

Oricare dintre aceste prevederi poate fi modificată în orice moment, fără notificări sau informări. Aceasta se consideră acceptată, în momentul următor în care utilizatorul accesează site-ul.

În cazul în care utilizatorul nu acceptă modificarea, este obligat să nu acceseze site-ul sau serviciul vizat de aceasta.